ObserwacjeMeteo.eu
Nawigacja
Podsumowanie 2019 roku

Według oficjalnych danych pomiarowych IMGW-PIB, rok 2019 był najcieplejszym okresem w historii pomiarów, od 1951 roku. Średnia roczna temperatura dla całego kraju wyniosła 10,2 ºC, a dla naszego regionu (Pobrzeża Południowobałtyckie) średnia temperatura powietrza wyniosła 10,1ºC. Oznacza to, że rok 2019 należy zaliczyć do ekstremalnie ciepłych. Względem okresu porównawczego (1981-2010, IMGW-PIB) anomalia temperatury dla naszego regionu wyniosła ponad 1,5ºC a dla kraju ponad 2,0ºC 

Analizując dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej w Skórowie, możemy dość do wniosku, że wyżej wymienione wartości mają odzwierciedlenie w naszym najbliższym regionie. Dane pozyskane w trakcie pomiarów w roku 2019 przez Automatyczną Amatorską Stację Meteorologiczą Skórowo, prezentuą się następująco:

  • średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 10,1ºC (co pokrywa się z wynikiem IMGW-PIB),
  • najcieplejszym miesiącem okazał się czerwiec, dla którego średnia temperatura wyniosła 20,8ºC,
  • najchłodnieszym miesiącem 2019 roku był styczeń ze średnią temperaturą -0,2ºC.

Wykres

Najwyższa temperatura została zanotowana w dniu 30.06 i wynosiła 38,6ºC, najniższa temperatura wystąpiła dnia 13.01 i wyniosła -15,7ºC

Roczna suma opadu, dla miejscowości Skórowo wyniosła 707,6 mm. Najwyższa miesięczna suma opadu wystąpiła w lipcu: 114,9 mm, najniższa w misiącu kwietniu i wyniosła zaledwie 9,6 mm. Opad dobowy w wysokośći ponad 30 mm zanotowano w miesiącu marcu oraz lipcu. 5.03 dobowa suma opadu wyniosła 30,6 mm, zaś 8.07 deszczomierz zarejestrował dobową sumę na poziomie 33 mm. Maksymalna dobowa suma w kwietniu wyniosła 3,6 mm co stanow ponad 1/3 miesięcznej sumy opadu najbardziej suchego miesiąca 2019 roku. 

Opad

Szczegółowe dane, dzień po dniu dostępne są w zakładce stacja meteorologiczna, na podstronie roczne zestawienie danych. Zapraszam do przeglądania.


 

źródło danych IMGW-PIB: http://klimat.pogodynka.pl/pl/biuletyn-monitoring/#2019/rok